Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 37 (28 lipca 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

OBRAZ BOŻY W CZŁOWIEKU

We fragmencie Listu do Rzymian św. Paweł odsłania istotę Bożego planu względem każdego z nas. Bóg stworzył człowieka, aby jako rozumna i wolna osoba dał Mu odpowiedź miłości i wszedł do wiecznej komunii i chwały ze Stwórcą. Jednak człowiek przez swój grzech zerwał ten dialog miłości. W jego sercu zagnieździła się pycha i pożądliwość. Stwórca nie zrezygnował z człowieka i postanowił odbudować w nim obraz Boży, posyłając na świat swego Syna. Jezus w dzisiejszej Ewangelii uczy, że sens naszego życia tkwi w poszukiwaniu tego, co najwartościowsze: nazywa to skarbem, drogocenną perłą. Dla tego skarbu, dla tej jednej perły warto i trzeba poświęcić wiele - nawet wszystko. O jaki skarb chodzi? Ewangelia mówi o królestwie Bożym, które jest w naszym sercu. A zatem chodzi o bogactwo naszego umysłu i serca. To przez to bogactwo stajemy się "na wzór obrazu Syna Bożego", obraz Boży zostaje w nas odbudowany. Prawdziwa mądrość to: poznać Bożą wolę; wiedzieć, co jest dobre, a co złe; iść zawsze za dobrem; codziennie modlić się, jak Salomon, o serce mądre i rozsądne. Wtedy będziemy jak ten uczony z Jezusowej przypowieści, który ze swego skarbca, to znaczy ze swego serca, wydobywa rzeczy stare i nowe.

ks. Tadeusz Brzegowy

Podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze... (Mt 13, 47)