Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIV DZIEŃ ISLAMU W KOŚCIELE KATOLICKIM W POLSCE Rok A (zielony) Nr 6 (26 stycznia 2014)

Katecheza

 Święty Franciszek Salezy (1567-1622) – patron pisarzy katolickich i dziennikarzy 

 
„Między miłością a pobożnością nie ma innej różnicy, jak różnica pomiędzy ogniem a płomieniem; miłość bowiem, będąca ogniem duchowym, gdy się rozpłomieni, nazywa się pobożnością” (F. Salezy Filotea).
Urodził się 21 sierpnia 1567 roku w Alpach Wysokich jako najstarszy z trzynaściorga rodzeństwa. Swoją wielką pobożność zawdzięcza rodzinie, a przede wszystkim matce. Początkowo posłuszny ojcu studiował w Paryżu i Padwie, gdzie uzyskał tytuł doktora obojga praw. Po jakimś czasie jednak zgłosił się do biskupa Genewy, by ten przygarnął go do swoich duchownych. W roku 1593, mimo niechęci ojca, przyjął święcenia kapłańskie.
W roku 1923 został ogłoszony przez Piusa XI patronem pisarzy katolickich i dziennikarzy, posiadał bowiem wiele cech, którymi powinni oni się odznaczać. Przede wszystkim wykazał się w swoim życiu umiejętnością porozumiewania się z ludźmi. Mówiono, że kierował się zasadą: „Dobre słowo zmniejsza gniew jak woda ogień; dobrocią można uczynić owocnym każdy teren. Więcej much łapie się na krople miodu niż na baryłkę octu”. Łatwość nawiązywania kontaktów i dar przekonywania szczególnie ujawniły się w czasie jego misyjnej wyprawy do Chablais w północnej Sabaudii, gdzie z wielkim powodzeniem pomagał wrócić kalwinom do wiary katolickiej. Ponadto święty ten korzystał z technik marketingowych. Aby wyjaśniać wiernym podstawowe prawdy wiary, rozwieszał na murach różnego rodzaju ulotki i plakaty.
Błogosławiony Jan XXIII zwracał uwagę na jego niezwykłą łagodność wobec bliźnich, wewnętrzny pokój i wielką miłość, jaką obdarzył Chrystusa. 
Franciszek Salezy był praktykiem. Nie tylko pisał na temat pobożności, ale przede wszystkim ukazał, jak ją realizować w codziennym życiu. Pozostawił po sobie wiele dzieł literackich np. Filotea i Teotym oraz 21 tysięcy listów. W roku 1610 jako biskup Genewy razem ze św. Franciszką Fremiot de Chantal założył zakon sióstr wizytek. Podkreślał indywidualizm każdego powołania oraz świętość jako coś dostępnego dla wszystkich. 
Zmarł w Lyonie 28 grudnia 1622 roku. Został kanonizowany w 1665 roku. Papież Pius IX ogłosił go doktorem Kościoła w 1887 roku. Jego wspomnienie liturgiczne przypada 24 stycznia.
Małgorzata Kapusta