Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 36 (21 lipca 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BYĆ CHRZEŚCIJANINEM DZISIAJ

Królestwo Boże w świecie i w człowieku podobne jest do ziarnka gorczycy, z którego wyrasta wielkie drzewo. Ziarnko gorczycy jest symbolem wiary. To właśnie wiara i życie Boże zaszczepione na chrzcie św. winny ciągle wzrastać i rozwijać się oraz nas przemieniać. Czym jest nasza wiara? Z pewnością nie jest tylko intelektualnym rozważaniem czy stosowaniem reguł moralnych. Jest spotkaniem z Bogiem. Dojrzały chrześcijanin to człowiek, który spotkał Jezusa w Eucharystii i na osobistej modlitwie, okazuje Mu ufność, dochodzącą do mistycznego zjednoczenia. Wielu ludzi dąży usilnie do duchowej przemiany i pragnie zbudować nowy świat. Dlatego nasze życie powinno być przeżywane w świetle wiary. Być chrześcijaninem - to nie tylko wierzyć w Jezusa, ale należeć do Niego. Tak rozumiana wiara ocali dzisiejszego człowieka, nadając sens jego życiu. Wzrost ziarna gorczycy zależy od jakości roli, wzrost życia duchowego - od przyjęcia Boga. Jak rola nie da wzrostu bez wody, tak samo nie ma wzrostu wiary i życia duchowego bez Źródła słowa i Ciała Pańskiego. Aby więc stać się dojrzałym chrześcijaninem, trzeba słuchać słowa Bożego i przyjmować Pokarm, który daje Kościół.

ks. Stanisław Urbański

Ziarnem jest słowo Boże, a siewcą jest Chrystus.