Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok A (biały) Nr 64 (29 grudnia 2013)

Wprowadzenie do liturgii

 DZISIEJSZY HEROD  

 

 
Świętowanie Bożego Narodzenia zakłóca nam dziś przeczucie zagrożenia, jakie pojawiło się ze strony okrutnego Heroda. Zwrócił się on przeciwko ubogiej rodzinie, w której przyszedł na świat Syn Boży.
Święta Rodzina została zmuszona do ucieczki. To był jedyny sposób, aby ocalić życie Dziecięcia. Maryja i Józef stali się imigrantami, gdyż w ich ojczyźnie nie znaleźli bezpieczeństwa i spokoju. A pomimo to udało im się ocalić szczęście rodzinne. Zabrali ze sobą niezachwianą pewność, że Bóg im pomoże. Wszystko sprzysięgło się przeciw Nim: ubóstwo, wygnanie, niepewność jutra; a mimo to święci małżonkowie ocalili to, co najcenniejsze – więź miłości silniejszą od zagrożeń i lęków.
Współczesna rodzina ma sporo potężnych wrogów. Nie jest w wielu wypadkach „świętą”; brakuje w niej „serdecznego miłosierdzia, miłości, dobroci, pokory, cichości” i wielu innych wartości wymienionych przez św. Pawła (II czytanie), które pomagają szczęściu rodzinnemu. Rodzina ma też wrogów zewnętrznych. I nie chodzi tu tylko o kryzys ekonomiczny, brak stabilizacji i poczucia bezpieczeństwa materialnego, ubóstwo. Najwięcej szkodzą rodzinie ci, którzy zniekształcają jej obraz. Niszczą rozumienie małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz rodziny jako ich wspólnoty życia i miłości. Zdrowy rozsądek nakazuje bronić rodziny w takim kształcie, jaki dał jej Bóg. Nie możemy zgodzić się na „atrapy”, „podróbki” lub tanie imitacje życia rodzinnego. Nie możemy pozwolić skrzywdzić rodziny. Straciliby na tym wszyscy – wierzący i niewierzący. Brońmy prawdy o małżeństwie i rodzinie.
 
ks. Zbigniew Sobolewski