Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 35 (14 lipca 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

SŁUCHAJMY BOŻEGO SŁOWA!

Ludzkie słowo, wypowiadane lub pisane, straciło dziś wiele na znaczeniu, stając się przedmiotem manipulacji, szczególnie ze strony mediów. Jednocześnie zauważamy, jak wielką moc ma słowo, które jest w stanie oddziaływać na ludzi i społeczeństwa zarówno w pozytywny, jak i negatywny sposób. Jezus w dzisiejszej Ewangelii przyrównuje działanie słowa Bożego do siewcy, który rzuca ziarna. Nie zawsze padają one na urodzajną ziemię. Niektóre na drogę. Na miejsca skaliste. Między ciernie. "Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały…" (Mt 13, 8). Jezus przypisuje Bożemu słowu wielką moc i skuteczność i pragnie, by padło na podatny grunt ludzkiego serca, czyli wydało owoc. Dlatego mamy zatroszczyć się, by słuchanie słowa Bożego było spotkaniem ze Stwórcą oraz kształtowało nasze życie. Przyjęte ze zrozumieniem słowo Boże winno być chronione przed mocami kłamstwa: propagandą, fałszywą ideologią, by nie mogły zagłuszyć go "troski doczesne i ułuda bogactwa", gdyż inaczej trud Boskiego Siewcy zostanie zniweczony. Starajmy się zatem karmić słowem Bożym, aby uświęcać nasze życie i być "sługami Słowa" w dziele ewangelizowania świata.

ks. Jerzy Misiurek

Siewcą jest Chrystus, każdy, kto Go znajdzie, będzie żył na wieki.