Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 55 (17 listopada 2013)

Wprowadzenie do liturgii

 NIE LĘKAJMY SIĘ KOŃCA ŚWIATA!

 

„A dla was, czczących moje imię, wzejdzie słońce sprawiedliwości i uzdrowienie w jego promieniach” (I czytanie).

Wielu fałszywych proroków, przedstawicieli różnych sekt, próbuje ustalić rok i dzień końca świata. Powołują się przy tym na różne przepowiednie, jasnowidztwa i znaki, także te, które wylicza Jezus w dzisiejszej Ewangelii: wojny, przewroty, trzęsienia ziemi, głód, zaraza, zjawiska kosmiczne. Powstają na ten temat katastroficzne filmy, publikuje się książki i obszerne artykuły prasowe. Fałszywi prorocy zwodzą ludzi do tego stopnia, że ci, zamiast zadbać o swoje zbawienie, prawdziwe nawrócenie do Boga, ubezpieczają swoje mienie, przygotowują schrony i magazynują żywność.

Dla nas, chrześcijan, wyznacznikiem myślenia o końcu świata winny być słowa Jezusa: „O tym jednak, kiedy nadejdzie ten dzień i godzina, nikt nie wie: ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec” (Mk 13,32). To „nikt” winno nam wystarczyć!

Jednakże w naszym życiu są chwile, które uznajemy za koniec świata. Odszedł ktoś kochany. Rozpadło się to, co miało dać szczęście. Pogrzebaliśmy nasze marzenia. Utraciliśmy młodość, zdrowie, pozycję społeczną. Czyli koniec świata należy także rozpatrywać w kategoriach nie jakiejś mglistej przyszłości, lecz w aktualnej rzeczywistości.

Nie poddawajmy się jednak stanom frustracji. Bóg nas kocha! Jego Syn odkupił nas swą przenajdroższą Krwią. I choć przyjdzie jako Sędzia, okaże pełnię swego miłosierdzia. Bylebyśmy tylko chcieli uznać swą małość i grzeszność. Bylebyśmy tylko otworzyli swe serca na Jego Miłość!

 

ks. Stanisław Jasionek