Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA - DZIEŃ PAPIESKI Rok C (zielony) Nr 49 (13 października 2013)

Wprowadzenie do liturgii

SERCE BIJE W RYTMIE WDZIĘCZNOŚCI

„Uwierzyć, to znaczy właśnie «powierzyć» ludzkie «ja» [...] Komuś, kto odsłania Siebie jako Początek i Kres [...] a równocześnie jako absolutna Osoba [...]. «Powierzenie się» Bogu w wierze [jest] zaangażowaniem się w znaczeniu najbardziej podstawowym” (A. Frossard, „Nie lękajcie się!” Rozmowy z Janem Pawłem II).
Wiara zakłada nieustanne zaufanie pomiędzy Bogiem a człowiekiem, ono powoduje zaangażowanie w sprawy Boże. Pan kieruje Słowo, na które człowiek ma udzielić odpowiedzi własnym życiem. W takim klimacie, za sprawą proroka Elizeusza, dokonuje się uzdrowienie trędowatego Naamana (I czytanie). Wódz syryjski, wyleczony w wodach Jordanu, wyznaje w duchu wdzięczności wiarę w Boga Izraela. Tak więc, autentyczna wiara prowadzi do oddania chwały Bogu: „[…] wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio” (psalm).
Prawdę tę doskonale zrozumiał trędowaty cudzoziemiec z dzisiejszej Ewangelii. Jezus pochwalił go, wskazując na źródło uzdrowienia: „[…] twoja wiara cię uzdrowiła”. Uzdrowiony otrzymał od Jezusa posłannictwo: „Wstań, idź” i stał się głosicielem wielkich dzieł Boga. Inaczej stało się w przypadku pozostałych dziewięciu oczyszczonych z trądu, którzy w swoim szczęściu zapomnieli o wdzięczności dla Mistrza.
Rozwój wiary dokonuje się na drodze pogłębiania ufności wobec Tego, który „okazał ludom swe zbawienie” (psalm). Warto rozwijać to zaufanie każdego dnia, pochylając się w klimacie modlitwy nad tekstami biblijnymi. Wtedy Bóg będzie uzdrawiał nasze serca z nieuporządkowanych przywiązań i sprawiał, że będą one biły w rytmie wdzięczności.

ks. Leszek Smoliński