Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 34 (7 lipca 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BOŻE UPODOBANIE

Odczytywana w dniu dzisiejszym Ewangelia objawia nam Boże upodobanie. Spodobało się Bogu odkrywać tajemnice swego królestwa nie przed mądrymi i roztropnymi tego świata, ale przed prostaczkami (por. Łk 10, 21), czyli przed tymi, którzy są dobrze usposobieni na przyjęcie głoszonej przez Jezusa Dobrej Nowiny o królestwie Bożym. To do nich Jezus kieruje szczególny apel, by z odwagą przychodzili do Niego wszyscy, którzy są utrudzeni i obciążeni (por. Mt 11, 28) i uczyli się Jego sposobu życia, w którym dominuje cichość i pokora serca. Jezus wcale nie ukrywa, że głoszona przez Niego nauka jest bardzo wymagająca, że niektórzy doświadczą pokusy porzucenia takiej drogi życia. Ale daje również nadzieję, że jeśli nawet któryś z uczniów zachwieje się lub upadnie, może być pewien, iż obok niego stoi On - Boski Mistrz, pełen cichości i pokory serca, który trzciny zgniecionej nie złamie, ani knota tlejącego nie dogasi (Mt 12, 20). Uczeń Chrystusa może zawsze liczyć na to, że zostanie przez Niego podtrzymany i umocniony, ilekroć będzie tego potrzebował, gdyż nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają (Mt 9, 12).

ks. Henryk Skoczylas - michalita

Przyjdźcie do Mnie wszyscy… a Ja was pokrzepię. (Mt 11, 28)