Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA - DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU W POLSCE Rok C (zielony) Nr 45 (15 września 2013)

Katecheza

Błogosławieni Męczennicy Podlascy w świecie cyfrowym

„Nie powinno brakować nam konsekwencji czy spójności w wyrażaniu naszej wiary i świadectwa o Ewangelii w rzeczywistości, w której przychodzi nam żyć – fizycznej czy cyfrowej” – napisał Benedykt XVI w orędziu na 47 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu.
Druk, film, radio, telewizja i Internet są doskonałymi nośnikami Ewangelii. Współczesny człowiek nie zadowala się jednak samym słowem. Dziś musi być ono poparte obrazem i świadectwem. Prawdą tą kierowali się zapewne twórcy dokumentalnego filmu, dotyczącego polskich unitów, beatyfikowanych w 1996 r. przez bł. Jana Pawła II – projekt „Pratulin. Opowieść męczeńskiego Podlasia” przybliża historię Kościoła unickiego i trudne losy podlaskich grekokatolików. Narracja i wypowiedzi poszczególnych osób są ilustrowane nie tylko ujęciami nadbużańskich krajobrazów i pounickich świątyń, z których dziś korzystają katolicy obrządku rzymskiego. Na szczególną uwagę zasługują także sceny fabularyzowane, ukazujące zabór mienia, masakrę pod pratulińską cerkwią i tajne misje w lesie Sumierz. W rolę unitów wcielili się ich potomkowie z Pratulina, Rokitna i Drelowa. Mieszkańcy tych nadbużańskich wiosek potraktowali owo zadanie bardzo poważnie. „Wielu podkreślało, że największym przeżyciem było dla nich pochylenie się nad ciałami męczenników. Odżyły w nich wtedy wspomnienia przekazywane z pokolenia na pokolenie, przez ojców i dziadków” – mówi w filmie ks. Marek Kot, kustosz pratulińskiego sanktuarium. Ich kreacje są szczere i wzruszające. Realizatorzy zarejestrowali również bardzo przejmujące świadectwo matki, której syn doznał cudu uzdrowienia za wstawiennictwem bł. Męczenników Podlaskich.
Film o unitach z pewnością przyczyni się do wzrostu popularności bohaterskich grekokatolików oraz niewielkiego sanktuarium, w którym są przechowywane ich relikwie. Błogosławiony Wincenty Lewoniuk i 12 jego Towarzyszy ciągle orędują nie tylko za Podlasiem, ale i za całą Polską.
Płytę z filmem można nabyć w sklepie internetowym wydawnictwa diecezjalnego „Unitas” oraz w sanktuarium w Pratulinie.

Agnieszka Wawryniuk