Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 41 (18 sierpnia 2013)

Katecheza

Matka Boża u stóp Baranka

[…] Wszystko zdarzyło się w czwartek, 21 sierpnia 1879 r., około ósmej wieczorem. Matka Boża, św. Józef i św. Jan Ewangelista ukazali się w blasku jakby niebiańskiego światła nad południowym szczytem kościoła św. Jana Chrzciciela w Knock. Za nimi, na lewo od św. Jana, widoczny był ołtarz, a na nim krzyż i Baranek z adorującymi go aniołami.
Świadkowie widzieli objawienie przez dwie godziny w ulewnym deszczu. W tym czasie odmawiali Różaniec. [Byli to mężczyźni, kobiety i dzieci. Razem 15 osób, w wieku od 6 do 75 lat – red.]. Objawienie już więcej się nie powtórzyło, ale wieść o nim zaczęła zataczać coraz szersze kręgi, tak że już od 1880 r. do Knock zaczęli przybywać pielgrzymi. Miejsce słynęło łaskami. W pierwszych trzech latach zanotowano około 300 zdarzeń, które według ówczesnego stanu wiedzy medycznej były niewytłumaczalne.
Knock jest narodowym sanktuarium Irlandii poświęconym Maryi. Rocznie odwiedza go 1,5 miliona pielgrzymów. Objawienie w Knock stało się oczywiście przedmiotem dochodzenia kościelnych komisji. Najpierw w sześć tygodni po zdarzeniu i później w 1936 r., kiedy jeszcze żyło troje spośród świadków. W przypadku obydwu dochodzeń stwierdzono, że świadkowie są wiarygodni, a przesłanie z Knock nie zaprzecza Objawieniu przyniesionemu przez Jezusa Chrystusa. W pośredni sposób aprobatę dla objawień w Knock wyrazili papieże. Ojciec Święty Pius XII pobłogosławił sztandar Knock. Uznanie dla Knock wyrażał Jan XXIII, a Paweł VI poświęcił kamień węgielny pod bazylikę w tym miejscu. Najwyraźniejszą aprobatę Stolicy Apostolskiej Knock zyskało podczas pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II, który 30 września 1979 r. odwiedził sanktuarium w 100. rocznicę objawień.
[…] Pielgrzymowanie do Knock jest pielgrzymowaniem po podstawowych stopniach wiary. Wiedzie ono przez modlitwę wspólnotową i przez sakrament pokuty. Matka Boża w swoim majestatycznym milczeniu wskazuje na ołtarz, na Bożego Baranka, który gładzi grzechy świata i w którym zawarta jest cała prawda o Bogu i człowieku.
Irlandczycy tłumaczą, że Matka Boża objawiła się, aby umocnić ich w trudnym czasie, kiedy sytuacja domagała się od nich wyjątkowo ofiarnego świadectwa wiary.

Ks. Paweł Rozpiątkowski, Zawsze będę przy was, Częstochowa 2003.