Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 39 (11 sierpnia 2013)

Wprowadzenie do liturgii

BÓG BĘDZIE NAM USŁUGIWAŁ?

Któż z nas nie chciałby pomnożyć swojego majątku? Tylko, co jest naszym jedynym i największym majątkiem? Ośmielę się stwierdzić, że jest nim nasze życie. I właśnie do pomnożenia tego majątku zachęca nas w dzisiejszej Ewangelii Chrystus.
Stawka jest niebagatelna, a jest nią królestwo niebieskie. Możemy je zdobyć, jeśli tylko zaufamy Boskiemu Maklerowi – Jezusowi. Recepta, jaką On podpowiada na zdobycie królestwa, jest bardzo prosta: „Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę” (Łk 12,33a). Za Życie płaci się życiem.
Ale jak rozdać swoje życie na jałmużnę? Myślę, że każdy z nas powinien w swym sercu odpowiedzieć sobie na to pytanie, bo nie ma tu jednej gotowej recepty. Inaczej płaci życiem matka trojga dzieci, inaczej osoba samotna, ksiądz, siostra zakonna, inaczej młody, a jeszcze inaczej stary. Chociaż zawsze płaci się tą samą walutą.
Co się nabywa? „Skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje, ani mól nie niszczy” (Łk 12,33b). O charakterze tego skarbu mówi Jezus, przytaczając zaskakującą przypowieść o panu powracającym z weselnej uczty. Jeśli zastanie on w swym domu czuwające sługi: „Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a obchodząc, będzie im usługiwał” (Łk 12,37). Tym sposobem usługujący staną się tymi, którym sam Pan Bóg będzie usługiwał.
Brzmi to niewiarygodnie? Cóż, obietnica dana Abrahamowi też była nieprawdopodobna, a jednak się spełniła. „Z człowieka […] już niemal obumarłego powstało potomstwo tak liczne, […] jak niezliczony piasek, który jest nad brzegiem morskim (Hbr 11,12).

o. Marek Cul – dominikanin