Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 38 (4 sierpnia 2013)

Wprowadzenie do liturgii

GDZIE SKARB TWÓJ, TAM SERCE TWOJE

Człowiek niepewny przyszłości chce się zabezpieczyć, aby za jakiś czas nie spotkała go przykra niespodzianka. Stąd jego chęć posiadania więcej i więcej. Stąd ciągłe gromadzenie środków na kontach, sprawdzanie cen i oprocentowania.
A Kohelet przestrzega nas dzisiaj i Pan Jezus nam dzisiaj mówi, że to wszystko marność i często zbędny trud. Owszem potrzebne jest nasze zatroskanie o siebie, o najbliższych, o to, co jutro, pojutrze – ale to nie może być celem samym w sobie. Wiemy o tym przecież.
Skoro o tym wiemy, to dbajmy nie tylko o bogactwo doczesne, ale o to „bogactwo przed Bogiem”, o którym mówi Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Tym bogactwem ma być moje czyste serce, spokojne sumienie, wierność przykazaniom i Ewangelii, stałość w wierze. A jak jest naprawdę?
„Nie mam teraz na to czasu, później, jak będę na emeryturze” – słyszymy nieraz, a może sami tak mówimy. Nikt z nas nie wie, ile ma czasu na gromadzenie tych „Bożych bogactw”. Skoro człowiek ma tendencję, aby stale gromadzić więcej i więcej, to niech to będzie też i tendencja posiadania „Bożych bogactw” na przyszłość wieczną. Warto spojrzeć na siebie trochę z boku i trochę krytycznie. Na nowo otworzyć swoje serce na Boga, na Jego miłość i gromadzić także to, co ucieszy Pana Boga. Nie zmarnujmy tego czasu, który nam jeszcze pozostał!
A tak dla ciekawości – czy wiemy, kto wypowiedział słowa: „Gdzie jest twój skarb, tam będzie też serce twoje”? To słowa Jezusa zawarte w Ewangelii według św. Mateusza (Mt 6,21). Chyba nic już więcej dodawać nie trzeba.

ks. Krzysztof Stosur