Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Rok C (czerwony) Nr 28 (3 czerwca 2001)

Wprowadzenie do liturgii

PIĘĆDZIESIĄTNICA

Dzień Pański
Kościół wspomina dziś wydarzenie, które miało miejsce w Jerozolimie w pięćdziesiąty dzień po święcie Paschy. Wówczas to wypełniła się obietnica Chrystusa i na zgromadzonych w Wieczerniku Uczniów zstąpił Duch Święty. Dom, w którym przebywali, doznał jakby gwałtownego uderzenia wichru. Nad Apostołami ukazały się ogniste języki i zaczęli mówić tak, że każdy przybyły do miasta rozumiał głoszoną przez nich naukę (por. Dz 2, 1-15). Nastąpiła w nich wewnętrzna przemiana i z zalęknionych stali się odważnymi, z prostych - mądrymi. Wydarzenie Pięćdziesiątnicy było epifanią Kościoła zbudowanego na Piotrowej skale, którego nie przemogą bramy piekielne (por. Mt 16, 18). Kościół ten tworzą wszystkie ludy i narody; jest jeden, mówi wszystkimi językami i głosi Ewangelię na całym świecie (por. Mt 28, 19). W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego Kościół nie tylko wspomina, lecz także urzeczywistnia cud Pięćdziesiątnicy oraz oczekuje wypełnienia się jej w chwale niebieskiej, kiedy to ukaże się jako Miasto Święte - nowe Jeruzalem, przybytek Boga z ludźmi (por. Ap 21, 2-3). Czyni to w wierze ożywionej nadzieją oraz karmionej miłością Boga i bliźniego.

bp Edward Ozorowski

Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień swojej miłości. (Z liturgii)