Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 36 (21 lipca 2013)

Katecheza

Bądź gotów

Przyobleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw duchowym pierwiastkom zła na wyżynach niebieskich.
(List do Efezjan 6,11-12)

Drogie dziecko,
jaki generał wysłałby swoich żołnierzy na bitwę bez broni, bez strategii i bez informacji o działaniach wroga? Musiałby być okrutny albo głupi. Uwierz Mi, Ja taki nie jestem. Jako twój Głównodowodzący chcę, byś był przygotowany. Życie na ziemi to prawie dosłownie codzienna bitwa, tyle że duchowa, a nie fizyczna. To walka między dobrem i złem, tym, co słuszne, i tym, co niewłaściwe, prawdą i kłamstwem. Będziesz potrzebował Mojej zbroi, by stanąć przeciwko złu. Więc załóż hełm zbawienia, pas z prawdą, mundur prawego życia i buty dobrej nowiny. Weź tarczę wiary i miecz Ducha. Przyzwyczaj się do modlitwy prostej i ufnej. A teraz, za Mną!

Twój Generał,
Bóg

* * *

Ja Cię wywyższę

Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.
(List św. Jakuba 4,10)

Moje dziecko,
rozejrzyj się. Kim są ludzie najbardziej zestresowani i nieszczęśliwi? Czy nie są to ci, którzy bezustannie usiłują pokonać innych ludzi? Ci, którzy pogrążają innych, by samemu dobrze wyglądać?

Zdradzę ci tajemnicę. Możesz być zwycięzcą bez pogrążania kogokolwiek. Możesz wspierać innych, zamiast próbować ich pokonać. Jedyne współzawodnictwo powinno odbywać się między tym, jaki jesteś, a tym, jaki chcesz być. W tych zawodach twój własny rozwój będzie twoją nagrodą.

Gdy nauczysz się trzymać kciuki za innych bez przepychania się do przodu, odkryjesz, że Ja cię wywyższę.

Twój Ojciec,
Bóg

C. i C. Cloninger, E-mail od Pana Boga do młodzieży, Częstochowa 2005.