Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 29 (2 czerwca 2013)

Katecheza

Odrodzenie lectio divina – od Mediolanu do Polski

Rok po wyborze kardynała C.M. Martiniego na arcybiskupa Mediolanu młodzież poprosiła nowego pasterza, aby nauczył ich modlitwy opierającej się na Biblii. Pierwsze tego typu spotkanie odbyło się w 1980 roku w seminarium duchownym. Kolejne w katedrze mediolańskiej z udziałem 300 osób. W następnych spotkaniach było już 1000, 2000 i 3000 młodzieży.
Po pięciu latach wyznaczono w Mediolanie 25 kościołów, gdzie regularnie czytano i medytowano Pismo św. Następnie świątynie te połączono drogą radiową i w ten sposób ok. 30 000 młodych ludzi jednocześnie medytowało nad tekstami Biblii. Później poszerzyło się to dzieło o inne włoskie parafie i dekanaty. Na przełomie 1989/1990 roku było już ok. 70 ośrodków i tyle samo kapłanów, którym podawano tematy i których przygotowywano, aby mogli prowadzić spotkania.
Wkrótce „święte czytanie” wyszło daleko poza diecezję mediolańską i poza Italię. Kardynał Martini propagował je m.in. w Peru i USA. Poznał tam setki księży, którzy z zapałem podejmowali się prowadzenia wspólnych spotkań na podstawie lectio divina. Sam kard. Martini nazywał te spotkania „modlitewną i medytacyjną lekturą Pisma św.” lub „czytaniem Pisma św. w duchu pokornego słuchania tego słowa”. Spotkania te odbywały się zawsze w wyjątkowej atmosferze ciszy i skupienia. Rozpoczynano je recytacją psalmów, następnie Kardynał dawał kilka uwag dotyczących metody lectio divina, po czym następowało odczytanie odpowiedniej perykopy Pisma św. Potem było objaśnienie tekstu i medytacja połączona z adoracją eucharystyczną.
W Polsce także powstały różne szkoły słuchania i medytowania słowa Bożego, czy to przez studium, medytację, czy przez uczestniczenie w specjalnych rekolekcjach i dniach skupienia opartych na lectio divina (np. Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie). Coraz większe zainteresowanie Biblią wśród świeckich dokonuje się również przez działalność Dzieła Biblijnego. Celem tego stowarzyszenia jest m.in. organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów, zebrań, warsztatów, kursów, dni skupienia i rekolekcji, a także wystaw, konkursów i olimpiad biblijnych. Warto więc zainteresować się tymi inicjatywami w celu pogłębienia własnego rozumienia i przeżywania Biblii.

ks. Adam Rybicki