Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA Rok A (biały) Nr 28 (30 maja 2013)

Katecheza

Lectio divina dla człowieka współczesnego

Etapy „Bożego czytania” Pisma św. zaproponowane w średniowieczu zostały współcześnie ubogacone i zmodyfikowane. Niegdyś czytanie, medytacja i modlitwa słowem Bożym prowadziła chrześcijanina ku kontemplacji. Dzisiaj przez kontemplację prowadzi dalej – do działania i apostolstwa.
Współcześnie wszyscy wierni są zaproszeni do głębszego życia duchowego i do obcowania z tekstem Biblii. Autorem przedstawionych poniżej etapów lectio divina jest zmarły w 2012 roku włoski kardynał C.M. Martini. Przyczynił się on bardzo do rozpropagowania praktyki „Bożego czytania” Pisma św. najpierw we Włoszech, a potem na całym świecie. Droga do jak najlepszego i najowocniejszego przeżycia lectio divina, według Martiniego, wiedzie przez poniższe etapy.
1. Lectio – polega na wielokrotnym, spokojnym i uważnym czytaniu słowa Bożego. Trzeba czytać w taki sposób, aby tekst z „równiny” stał się „górską panoramą” z pewnymi fragmentami w świetle, innymi w cieniu.
2. Meditatio – chodzi tu o medytację nad trwałymi wartościami tekstu i odkrycie orędzia, które jest kierowane do mojej sytuacji życiowej. Pomocą przy tym etapie może być zapisywanie najważniejszych myśli, które zrodziły się pod wpływem spotkania ze słowem Bożym.
3. Oratio, contemplatio – tu przyzywamy Ducha Świętego. On pomaga nam, aby wartości wypływające z tekstu biblijnego przerodziły się w modlitwę, stając się źródłem radości, uwielbienia i prośby. Kontemplacja staje się adoracją nie tylko słowa, ale samego Chrystusa.
4. Consolatio – to „podniesienie na duchu” i umocnienie do podjęcia poważnych decyzji pod wpływem przeczytanego tekstu.
5. Discretio – „wrażliwość na sprawy Boże”. Etap ten jest równoznaczny z umiejętnością rozeznania duchowego i przyjmowania natchnień Ducha Świętego przy jednoznacznym odrzucaniu tego, co nie pochodzi od Niego.
6. Deliberatio – wewnętrzny akt, wybór, nawet wtedy, gdy wymaga to poświęcenia i ofiary. Człowiek podejmuje podobne decyzje do tych, które podejmował Jezus.
7. Actio – to już konkretne życie i działanie według tchnienia Ducha Świętego. Actio jest dojrzałym owocem lectio divina. Oznacza całkowite przyjęcie świadomości apostolskiej i odpowiedzialności za Kościół.

ks. Adam Rybicki