Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA Rok A (biały) Nr 28 (30 maja 2013)

Wprowadzenie do liturgii

PRZYJĘCIE SŁOWA,
PRZEMIANA SERCA, OBDAROWANIE

„Prawie” robi czasem nieskończoną różnicę. Możemy to zauważyć, zestawiając dwa podobne zdarzenia z Ewangelii, z których oba mają miejsce na pustkowiu.
Pierwsze z nich to scena kuszenia Jezusa, w której diabeł nakłania Go do przemiany kamieni w chleb (Łk 4,1-4). Drugie to scena z dzisiejszej Ewangelii, w której Jezus czyni prawie to samo. W pierwszym jednak przypadku, oprócz Chrystusa i Jego przeciwnika, nie było nikogo. Cud przemiany kamieni w chleb służyłby zaspokojeniu głodu samego Jezusa. W drugim przypadku cud wylewa się na rzesze zgromadzone dla słuchania słowa Bożego.
W scenie kuszenia diabeł nakłaniał Jezusa, aby zademonstrował swą powalającą siłę. Wieść o takim cudzie rozeszłaby się szybko. Ściągnęłaby tłumy żądne tylko łatwego chleba. Tego Jezus nie chce. Wiedząc, jak ważny jest chleb, pragnie jednak, by ludzie najpierw poznali Boga, dlatego głosi im naukę. To ona sprawia, że ktoś dzieli się z innymi tym, co posiada. I dopiero wówczas cud rozmnożenia chleba może się dokonać, bo ludzie otwarli dla siebie swe serca. Zdolni są do wzajemnej troski i solidarności. Z bezkształtnego tłumu rodzi się wspólnota.
Moc Jezusa kruszy kamienne, czyli egoistyczne ludzkie serca, czyniąc je zdolnymi do miłości. Cud rozmnożenia zwykłego chleba jest znakiem oraz zapowiedzią większego cudu – eucharystycznego, o którym przypomina nam dzisiejsza Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Podczas ostatniej wieczerzy Jezus pod postacią chleba daje swym uczniom siebie samego. A tym samym swoje Boskie życie i miłość.

o. Marek Cul – dominikanin