Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 32 (23 czerwca 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

MĘCZENNICY ZA WIARĘ

Odwieczne pytanie, jakie towarzyszy człowiekowi wierzącemu brzmi: Dlaczego ludzie dobrzy i sprawiedliwi muszą cierpieć? Na to pytanie nie ma prostej odpowiedzi. Właściwie jedyna możliwość, to odpowiedzieć pytaniami: Dlaczego Chrystus musiał cierpieć?; Czy Bóg nie miał innej możliwości odkupienia człowieka? Jeremiasz, podobnie jak wielu innych proroków Starego Testamentu, mimo swej wierności Bogu był prześladowany, ale się nie załamał. Wierzył, że jego niezłomna wierność ma sens. Osoba proroka jest figurą - zapowiedzią losu Mesjasza, który także musiał cierpieć, aby wejść do swej chwały (por. Łk 24, 26). Mimo że nic nie wskazywało na to, że jego sytuacja się zmieni, Jeremiasz w proroczej mowie zachęca: Śpiewajcie Panu, wysławiajcie Pana! Podobny los może spotkać każdego chrześcijanina. Jezus pociesza nas: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą (Mt 10, 28). Podczas dwudziestu wieków istnienia Kościoła nigdy nie brakowało męczenników za wiarę. Każdy z nas powinien być gotowy na drwiny i represje jako konsekwencje przyznania się do Chrystusa. Wtedy Chrystus przyzna się do nas przed swoim Ojcem.

o. Piotr R. Gryziec - franciszkanin

Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. (Mt 10, 28)