Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok C (biały) Nr 24 (5 maja 2013)

Katecheza

Jak św. Stanisław BM wskrzesił z martwych Piotra Strzemieńczyka

„Piotrze, wstań, który śpisz, i powstań z martwych, aby okazała się na Tobie wszechmoc Trójcy Świętej. Wstań i wystąp na środek! Oddaj cześć Bogu, składając świadectwo prawdzie!” (Jakub de Voragine, Złota legenda).
8 maja wspominamy w Kościele św. Stanisawa BM (ok. 1030-1079). Jedno z donioślejszych wydarzeń jego życia miało miejsce w Piotrawinie, małej miejscowości na prawym brzegu Wisły (powyżej Kazimierza Dolnego). Właśnie tam św. Stanisław, modląc się nad grobem Piotra Strzemieńczyka, uprosił jego przywrócenie do życia. Wskrzeszony Piotr wykazał, że jego własna rodzina złożyła fałszywe zeznania przeciw Biskupowi (www.parafiapiotrawin.eu).
Przywrócenie do życia to sytuacja nadzwyczajna. Chrystus Pan podczas swojego ziemskiego życia dokonał wskrzeszeń z martwych: Łazarza (J 11,38-44), młodzieńca z Nain (Łk 7,11-17) i córki Jaira (Mk 5,21-43). Mało tego, powiedział jeszcze: „Uroczyście zapewniam was: Kto wierzy we Mnie, będzie dokonywał takich samych dzieł, jakie Ja czynię, a nawet dokona większych od nich” (J 14,12). Słowa te spełniły się już w życiu świętych Piotra – wskrzeszenie Tabity (Dz 9,36-42) i Pawła – wskrzeszenie Eutycha (Dz 20,9-12).
„Otom zmartwychwstał na prośby i dzięki zasługom tego świętego męża, i z woli Bożej przychodzę tutaj, by dać świadectwo prawdzie. Stwierdzam tedy uroczyście przed wami wszystkimi, że sprzedałem biskupowi krakowskiemu, Stanisławowi, Piotrawin, dawniejszą moją ojcowiznę, że otrzymałem za nią równowartość pieniężną oraz że krewni moi nie mają do tej wsi żadnych praw. Świadkowie zaś, którzy uczestniczyli przy tym akcie, a uchylili się od złożenia świadectwa pod wpływem strachu, przekupstwa, z życzliwości dla moich krewnych lub z nienawiści dla biskupa, muszą wiedzieć, że o ile nie będą pokutować za swój występek, to nie będą dopuszczeni do oglądania Boga, który jest prawdą” (Jakub de Voragine, Złota legenda).
Wyobraźmy sobie, że oto na naszych oczach dochodzi do wskrzeszenia z martwych świadków pewnych donośnych zdarzeń z naszego życia, z najnowszej historii Polski, Europy czy świata. Przywróceni do życia nagle ujawniają liczne oszustwa, malwersacje, manipulacje, kradzieże, oszczerstwa, zabójstwa. Jak poczuliby się owi zdemaskowani winowajcy?
A jednak byłaby to dla nich szansa. Dzięki niej mogliby podjąć pokutę, która dawałby im możliwość oglądania Boga, który jest Prawdą (J 14,6).

br. Adam Szczygieł – paulista