Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 31 (16 czerwca 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

POKORA KOŚCIOŁA

Chrześcijanie posądzani są o zarozumiałość, egoizm i pychę. O zarozumiałość - bo twierdzimy, iż nam została dana najpełniejsza prawda o Bożej miłości. O egoizm - bo dążymy przede wszystkim do własnego zbawienia. O pychę - gdyż nie godzimy się na "tolerancyjne" uznanie, że inne religie są równie dobre. Dzisiejsze czytania ukazują nam prawdziwą pokorę Kościoła. Jako nowy Izrael błądzimy i wciąż musimy korzystać z Bożej pomocy, aby nie tylko iść dalej, ale chociaż prosto stanąć. Pamiętamy, że Bóg wie, co dla nas jest najlepsze. Jesteśmy odkupieni przez mękę i śmierć Chrystusa, który nie czekał, aż człowiek się poprawi, ale bez żadnej naszej zasługi dał nam klucze do Bożego królestwa. Zostaliśmy powołani, wezwani po imieniu - bo dla każdego Pan ma konkretne zadanie - i zjednoczeni z Nim możemy wypędzać złe duchy, podnosić słabych, choć także upadamy. Otrzymaliśmy dary, które zniszczeją, jeśli nie sprawimy, aby mogli je dostać inni. Należy żyć wiarą na co dzień. Prawda o Bożej miłości obroni się sama. A co do egoizmu - zbawienie to jedyny cel życia, do którego nie da się dojść przepychając się łokciami.

ks. Zbigniew Kapłański

Jezus wysłał Dwunastu, aby głosili królestwo niebieskie. (por. Mt 10, 5-7)