Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 12 (17 marca 2013)

Wprowadzenie do liturgii

ZŁO ZOSTAŁO OSĄDZONE

Jak reagować na grzech? Tolerować, mając świadomość, że wszyscy mamy coś na sumieniu? Czy też surowo potępiać – zabijać w imię zasad i reguł, podżyrowanych autorytetem Boga?
Spotkanie Chrystusa z kobietą oskarżoną o cudzołóstwo jest jedną z ewangelicznych pereł o nieporównywalnej głębi i pięknie. Grzech kobiety stał się okazją dla przywódców religijnych, aby zastawić na Jezusa pułapkę. Miał On do wyboru: opowiedzieć się za Prawem i skazać cudzołożnicę na śmierć lub okazać miłosierdzie i ją uwolnić. Albo naraziłby się Rzymianom, którzy pozbawili Żydów prawa karania śmiercią, albo przeciwstawiłby się Prawu, okazując jego lekceważenie.
Jezus tak, jak chcieli oskarżyciele, dokonał sądu i wydał wyrok, w którym odniósł się do dokonanego zła. Spokojny, schylony pisał palcem na piasku historię dobra i grzechu, wierności i zdrady tych, którzy Go otaczali. Odwołał się do sumień oskarżycieli, a oni odeszli zawstydzeni. Wraz z ziarnami piasku, wiatr rozwiał ich pewność siebie i poczucie własnej doskonałości. Miłosierdzie Boże okazało się silniejsze od ludzkiej bezwzględności w ferowaniu wyroków.
Chrystus nie przyznał racji surowym oskarżycielom, ale też nie zamknął oczu na grzech kobiety. Nie stwierdził: „Nic się nie stało”. Nie pochwalił jej stylu życia. To ważna wskazówka dla nas, chętnie mylących tolerancję i miłosierdzie Boże z przyzwoleniem na grzech i akceptacją zła. Kobieta otrzymała jasne polecenie zerwania z grzechem. Pan ocalił ją od śmierci, by rozpoczęła nowe życie. Jest to zadanie, które powierza i nam, ilekroć przystępujemy do kratek konfesjonału.

ks. Zbigniew Sobolewski