Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 7 (10 lutego 2013)

Wprowadzenie do liturgii

EWANGELICZNY RADYKALIZM

Wśród nas żyje wielu ludzi, których możemy określić mianem radykalni. To oni spotkali w swoim życiu osobowego Boga, który zmienił ich sposób widzenia świata, zainspirował do wewnętrznej przemiany. Radykalizm dostrzegamy w powołaniu Izajasza na proroka. Kiedy usłyszał on głos Pana: „Kogo mam posłać? Kto by Nam poszedł?”, odpowiedział: „Oto ja, poślij mnie!”. Wezwaniem do radykalizmu jest również polecenie Jezusa skierowane do Piotra: „Wypłyń na głębię”. Konkretną realizację słów Pana było pozostawienie wszystkiego i pójście za Mistrzem z Nazaretu przez Piotra i jego towarzyszy znad jeziora.
Radykalizm wypływający z Biblii kryje w sobie zachętę do dziecięcego zawierzenia, ufności oraz bezkompromisowego oddania siebie Temu, który stanowi Początek i Kres. Polega na rozumieniu boskich ostrzeżeń i respektowaniu ich w swoim życiu. Wyraża się w daniu pierwszego miejsca modlitwie, umacnianiu komunii z Bogiem, z której wynika działanie oraz wszelka aktywność w Kościele i świecie.
Ewangeliczny radykalizm rozpoczyna się od słuchania Słowa, karmienia się Ciałem Pana. Dzięki temu poznajemy wolę Bożą i mamy siłę, by wcielać ją w codzienne życie. Dotyczy ona zarówno osobistych wyborów związanych z realizacją życiowego powołania, jak i unikania zła aż po radykalny wybór w swoim sercu jedynego Dobra. Radykalizm jest zachętą, aby „pójść na całość”, odkrywać świętość. Panie, nie moja, lecz Twoja wola niech się dzieje. „Jezu, ufam Tobie!”.

ks. Leszek Smoliński

„Zostawili wszystko i poszli za Nim”.
(Łk 5,11)