Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

X NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 30 (9 czerwca 2002)

Rozważanie

(Mt 28, 19) Teraz jest już tylko jedna doskonała ofiara przebłagania za nasze grzechy - Ofiara Krzyża Chrystusa. Ona jest największym dowodem miłosierdzia Boga wobec każdego człowieka. Ja także jestem wezwany do okazywania miłosierdzia - do stawania się coraz bardziej gotowym oddać swe życie z miłości do bliźniego. Bóg przez miłość wyprowadza każdego człowieka z komory grzechu i prowadzi po drogach Ewangelii. On zawsze pragnie obdarzać wolnością wbrew wszelkiej niewoli. Nie chce, by oddawano mu cześć ustami, podczas gdy serce milczy. Wiele bowiem można czynić, kierując się sprawiedliwością, lecz to, co naprawdę buduje, przychodzi jedynie przez miłość. Bo miłość jest doskonałym wypełnieniem prawa. Idźcie więc i głoście Ewangelię, udzielając chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.