Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

X NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 30 (9 czerwca 2002)

Liturgia słowa

Każda Msza św. to spotkanie z Chrystusem, którego Bóg Ojciec posłał, aby wszystkich, zwłaszcza słabych, upadłych, grzeszników, poprowadził do życia wiecznego w królestwie niebieskim. Dzisiaj, podczas tej Eucharystii, Jezus nawiedza także każdego z nas. Czy podążymy za Nim?

PIERWSZE CZYTANIE

(Oz 6, 3-6) Chrześcijanin to człowiek powołany do miłości, która jest odbiciem miłości Chrystusa. Bóg tak pragnął tej miłości - jak mówi prorok Ozeasz - że posłał Syna, aby miłość zagościła na ziemi.

Czytanie z Księgi proroka Ozeasza


Dołóżmy starań, aby poznać Pana; Jego przyjście jest pewne jak świt poranka, jak wczesny deszcz przychodzi On do nas i jak deszcz późny, co nasyca ziemię. Cóż ci mogę uczynić, Efraimie, co pocznę z tobą, Judo? Miłość wasza podobna do chmur na świtaniu albo do rosy, która prędko znika. Dlatego ciosałem ich przez proroków, słowami ust mych zabijałem, a Prawo moje zabłysło jak światło. Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.

PSALM

(Ps 50, 1 i 8. 12-13. 14-15) Dla Boga nie ma nic niemożliwego. Przekonał się o tym Abraham, który zawierzył Bożemu słowu, dlatego został nazwany Ojcem wiary. I w naszym życiu może dziać się podobnie. Potrzeba, abyśmy uwierzyli i zawierzyli Bogu, gdyż wiara jest podstawą naszego usprawiedliwienia.

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian


Abraham wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym co było powiedziane: Takie będzie twoje potomstwo. I nie zachwiał się w wierze, choć stwierdził, że ciało jego jest obumarłe - miał już prawie sto lat - i że obumarłe jest łono Sary. I nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to jako sprawiedliwość. A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

(Mt 9, 12b. 13b)
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja. Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA

(Mt 9, 9-13) Jezus przyszedł na świat, by zbawić i leczyć upadłych grzeszników. Dziś przychodzi do nas, także do mnie. Czy rozpoznam w Nim lekarza mego serca?

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza


Jezus wychodząc z Kafarnaum ujrzał człowieka siedzącego w komorze celnej, imieniem Mateusz, i rzekł do niego: Pójdź za Mną. On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i siedzieli wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: "Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary". Bo nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.