Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

X NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 30 (9 czerwca 2002)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

KOMU NIEPOTRZEBNY JEST LEKARZ?

Christianus Stabulensis (IX w.) tak komentował dzisiejszą Ewangelię: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Kto jest tym lekarzem? Ten, który za nasze grzechy został przebity i uleczył nas w swoich ranach. Któż jest zdrowy? Faryzeusze, którym wydaje się, że są doskonali, a ducha ich drąży choroba. Kim są ci, którzy się źle mają? Celnicy, którzy wyznają, że są grzesznikami. Tak łatwo uwikłać się w pozory. Stworzyć własny świat, w którym panuje rzekomy ład. Uznać siebie za szczęśliwego i powiedzieć: "Nade mną są święci, których i tak nie dosięgnę. Pode mną są oszuści, złodzieje, karierowicze, do których przecież się nie zaliczam". I pogrążyć się w fałszywym spokoju sumienia: "Nie potrzebuję lekarza. U mnie wszystko jest w normie". Tak właśnie rozumowali faryzeusze z dzisiejszej Ewangelii. Tymczasem to właśnie oni najbardziej potrzebowali Jezusa. Do grzeszników już przyszedł, już powołał Mateusza, już usiadł do stołu z celnikami. Szukasz drogowskazu ku prawdzie - spójrz na Jezusa. Zraniony, umęczony, przebity uzdrawia całe stworzenie. Z krzyża wyciąga rękę, by dotknąć twojej rany. Nie zakrywaj jej przed samym sobą i przed niebieskim Lekarzem, który chce powiedzieć ci, ustami kapłana: "odpuszczam tobie grzechy".

ks. Krzysztof Bardski

Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. (Mt 9, 13)