Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO Rok C (biały) Nr 3 (13 stycznia 2013)

Wprowadzenie do liturgii

KAŻDY MOŻE DOSTAĆ ŁASKĘ WIARY

Często uczniowie pytają mnie, dlaczego nie każdy człowiek rozpoznaje Pana Boga? Przecież nic nie powstało samo. Jeśli zakładamy, że jedno wywodzi się z drugiego, to skąd „to pierwsze”?
Księga Mądrości objaśnia nam, że patrząc na świat i logicznie rozumując, można wywnioskować istnienie Stwórcy. Ponieważ „na podstawie potęgi i piękna rzeczy stworzonych można przez podobieństwo dojść do kontemplacji Stwórcy” (Mdr 13,5) ‒ przez podobieństwo, to znaczy na drodze ludzkiego rozumowania.
A boskość Jezusa? Historycy nie mają żadnych wątpliwości, że Jezus z Nazaretu chodził po ziemi palestyńskiej 20 wieków temu. Badacze stwierdzili spójność Jego nauki. Dwa tysiące lat historii Kościoła jasno ukazuje działanie Jego łaski.
Dzisiejsza Ewangelia dyskretnie objaśnia nam ważną rzecz. Z reakcji tych, którzy byli obecni przy chrzcie Jezusa, nie wynika, że wszyscy usłyszeli „głos z nieba” (por. Łk 3,22). Czy niebo „mówiło tak cicho”? Czy nie wszyscy umieli słuchać? Wiemy, że św. Jan, gdy był jeszcze w łonie matki Elżbiety, umiał „zauważyć” Zbawiciela ukrytego w łonie Maryi (por. Łk 1,41). A potem przez wiele lat przygotowywał się na chwilę, opisaną w dzisiejszej Ewangelii.
Aby zauważyć to, co Bóg mówi przez natchnienia, wydarzenia, słowa innych, nawet przez samo Pismo św., trzeba być człowiekiem do tego przygotowanym, po prostu trzeba chcieć. Każdy ochrzczony już dostał łaskę wiary, każdy inny może ją dostać. Byle prosił. A warto.

ks. Zbigniew Kapłański

„On z mocą ogłosi Prawo”.
(Iz 42,3)