Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI MARYI - ŚWIATOWY DZIEŃ POKOJU Rok C (biały) Nr 1 (1 stycznia 2013)

Wprowadzenie do liturgii

BÓG PRAGNIE ROZWAŻANIA JEGO TAJEMNIC

W starożytnym Rzymie na rozpoczęcie roku otwierano wszystkie drzwi i bramy. Czyniono to, aby zaprosić do swoich miast i domostw bóstwa opiekuńcze, które miały zapewnić pokój i wszelkie dobro. My w liturgii Kościoła Nowy Rok rozpoczynamy od oddania czci Tej, którą w Litanii Loretańskiej nazywamy Bramą Niebios – od Uroczystości Maryi, Świętej Bożej Rodzicielki.
Przełom roku uświadamia nam fakt biegnącego czasu, nasze zawieszenie między przeszłością a przyszłością. Widzimy i doświadczamy, jak niesłychanie szybko przyszłość staje się teraźniejszością i przechodzi w przeszłość. W tym przechodzeniu czasu w czas Kościół życzy nam, aby rozpromieniło się nad nami Boże oblicze (por. Lb 6,25). Błogosławieństwo to ma nam przynieść pokój. Sami dobrze czujemy, jak tego daru brakuje w dzisiejszym świecie: między państwami i narodami, między wielkimi tego świata a małymi, między bliskimi w rodzinie.
Boże oblicze w sposób szczególny zajaśniało nad Maryją. Jej odpowiedzią na ten dar łaski było zachowywanie i rozważanie w sercu wielkich dzieł Boga (Łk 2,19). Przez dzisiejszą uroczystość cały rok liturgiczny jest poddany pod macierzyńską opiekę Maryi. Każdy zaś wierzący jest zaproszony do rozważania Bożych tajemnic w swoim sercu. Przecież i nad nami zajaśniało Boże oblicze, gdy Bóg pozwolił odnaleźć się w sposób niesłychanie prosty. Objawił się w Dziecięciu narodzonym z Tej, która jest Bramą Niebios i Królową Pokoju.

ks. Mariusz Szmajdziński

„Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem”.
(Ga 4,7)