Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok C (biały) Nr 65 (30 grudnia 2012)

Wprowadzenie do liturgii

POSTAWA BEZMYŚLNA, POSTAWA ROZWAŻNA

Jedną z ważniejszych trosk każdej rodziny jest zapewnienie jej członkom odpowiedniego ubrania. Ma być stosowne do pory roku, ma być solidne, a także (dla niektórych to bardzo ważne) ma być modne. O takim ubraniu, solidnym i na lata, mówi dziś św. Paweł: „Przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem […] na to wszystko przyobleczcie miłość […]”.
Szczegóły chrześcijańskiego odzienia w zakresie IV przykazania: „Czcij ojca i matkę” przedstawia dzisiaj starotestamentalny mędrzec Syrach (zwany też Syracydes). Od czasów, w których żył Syrach, zmieniło się bardzo wiele, także sposób wychowania i nauczania, ale przykazania zostały. Z przykazaniami tak jest, choć zmienia się wszystko, one zostają. Podobnie jak starotestamentalny mędrzec Syrach, nauczycielami i wychowawcami byli owi żydowscy uczeni, o których słyszymy w dzisiejszej Ewangelii. Czy pod wpływem rozmowy z Jezusem zmienili życie? Raczej nie. Wynika to z późniejszego ich zachowania wobec Chrystusa. Prawdopodobnie potraktowali dwunastoletniego Jezusa jako sensację, która się im przytrafiła w życiu. Tylko tyle.
W tej samej Ewangelii czytamy o Maryi: „zachowywała wszystko w swoim sercu”. Dwie postawy ‒ bezmyślna postawa wobec wydarzeń życiowych i postawa rozważania. Obecność całej rodziny na Mszy św. niedzielnej pomaga zachowywać słowa Jezusa i dzięki temu powracać do domu w ciągle nowym odzieniu Chrystusowego ucznia.

ks. Antoni Paciorek

„Byli zdumieni bystrością Jego umysłu”.
(Łk 2,47)