Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO – Msza w dzień Rok C (biały) Nr 63 (25 grudnia 2012)

Katecheza

Praskie Jezulatko

Dzieciątko Jezus czcimy przede wszystkim w okresie Bożego Narodzenia. Przygotowujemy wtedy szopki, organizujemy jasełka, śpiewamy kolędy i pastorałki. Przez większą część roku uwielbiamy Chrystusa jako dorosłego mężczyznę. Jednak istnieją takie miejsca, w których kult Dzieciątka Jezus trwa nieprzerwanie. W naszym kraju popularnością cieszą się dwie figury małego Chrystusa ‒ Dzieciątko Koletańskie z Krakowa, o którym już pisaliśmy, i znane na całym świecie Praskie Dzieciątko Jezus.
Figurka Praskiego Jezulatka pochodzi z Hiszpanii. Została wykonana z drewna i powleczona woskiem. Przedstawia ona Dziecię w postawie stojącej, o niezwykle łagodnej twarzy. Kilkuletni Jezus w lewej ręce trzyma królewskie jabłko (glob ziemski) z krzyżykiem. Prawa dłoń z wyciągniętymi dwoma palcami jest podniesiona do błogosławieństwa. Na głowie Dzieciątka znajduje się korona. Praskie Jezulatko przybiera się w kolorowe szaty w zależności od okresu liturgicznego.
Pochodzenie figurki datuje się na XVI w. Do Czech trafiła dzięki hrabiance Marii Manrique de Lara, która dostała ją w posagu od swojej matki. Potem właścicielką Jezulatka stała się jej córka Polyxena. Kiedy ta została wdową, figurkę przekazała karmelitom bosym, służącym przy kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Pradze. Powiedziała im wtedy: „Daję wam, co mam najdroższego. Miejcie o tę figurkę staranie, a dobrze się wam będzie powodziło”. W czasie wojny 30-letniej najeźdźcy zniszczyli tę cenną pamiątkę. Kiedy karmelici wrócili do klasztoru, odnaleźli swój „skarb”, naprawili uszkodzenia i na nowo wystawili w swoim kościele. W 1655 r. Jezulatko zostało uroczyście koronowane przez praskiego biskupa. Do Dzieciątka uciekało się coraz więcej ludzi. Przypisywano Mu nie tylko mnóstwo uzdrowień, ale także ocalenie Pragi przed najazdem Szwedów i ratunek od epidemii. Potwierdzeniem otrzymanych łask są liczne wota i świadectwa.
Kopia figury Praskiego Dzieciątka Jezus od ponad 100 lat znajduje się w miejscowości Jodłowa (diecezja tarnowska). Kilkanaście lat temu powstało tam jedyne w Polsce Sanktuarium Dzieciątka Jezus.
Pan Jezus zszedł na ziemię jako bezbronne niemowlę, abyśmy nie bali się do Niego przystąpić. Skorzystajmy więc z tego i „pójdźmy do Niego wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteśmy, a On nas pokrzepi” (por. Mt 11,28).

Agnieszka Wawryniuk