Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA Rok B (biały) Nr 57 (25 listopada 2012)

Liturgia słowa

Jak to dobrze, że Kościół przypomina nam dziś do kogo należymy. A należymy do Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata! Jesteśmy Jego własnością, a ta świadomość daje nam wolność i pokój serca. Warto dziś osobiście powiedzieć Jezusowi: „Jezu, króluj w moim życiu! W moich słowach, myślach, czynach. Ty jesteś moim Królem!”.

PIERWSZE CZYTANIE (Dn 7,13-14)

W wizji proroka Daniela niebo jest dworem królewskim. Syn Człowieczy, który na tym dworze otrzymuje godność królewską, to Mesjasz. To starotestamentalna zapowiedź królowania Jezusa Chrystusa. Jego władza obejmuje wszystkich ludzi i jest wieczna. Prorok Daniel przypomina nam, że Chrystus był, jest i będzie Królem Wszechświata. Bo on JEST!

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzyłem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

PSALM (Ps 93,1.2 i 5)

Królestwo Jezusa jest „nie z tego świata”, ale Jego panowaniu jest podporządkowana cała ziemia. Jezus pokonał śmierć, pokonuje zło. Często doświadczamy pokus, cierpienia, zła, które są jak fale nas zalewające. Lecz Jezus jest silniejszy, bo to On króluje i zwycięża, a z Nim każdy z nas.

Refren: Pan Bóg króluje, pełen majestatu.

Pan króluje, oblókł się w majestat, *
Pan odział się w potęgę i nią się przepasał,
tak świat utwierdził, *
że się nie zachwieje. Ref.

Twój tron niewzruszony na wieki, *
Ty od wieków istniejesz, Boże.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary,
Twojemu domowi przystoi świętość, *
po wszystkie dni, o Panie. Ref.

DRUGIE CZYTANIE (Ap 1,5-8)

W Wielką Sobotę kapłan kreśli na paschale, będącym symbolem Jezusa, krzyż, mówiąc: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec”. Krzyż jest tronem Jezusa, Króla Wszechświata. Krzyż jest wywyższeniem i zwycięstwem Jezusa. Jezus jest też Panem czasu, początkiem i końcem, Alfą i Omegą.

Czytanie z Księgi Apokalipsy świętego Jana Apostoła

Jezus Chrystus jest Świadkiem Wiernym, Pierworodnym umarłych i Władcą królów ziemi. Tym, który nas miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów, i uczynił nas królestwem i kapłanami Bogu i Ojcu swojemu: Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili. I będą Go opłakiwać wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen.
Jam jest Alfa i Omega, mówi Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Por. Mk 11,10)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie;
błogosławione Jego królestwo, które nadchodzi.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 18,33b-37)

Królowanie Jezusa było i jest zanurzone w świecie rozdartym przez wojny, nienawiść, niesprawiedliwość. To świat królestw i monarchii, które przemijały. To świat władców, którzy stawali się ofiarami swej władzy. Jezus w swoim „płaszczu królewskim” przechodzi właśnie przez taki świat. Ze współczuciem pochyla się nad ludzkimi ranami, nad rozdartymi narodami, nad podzielonym Kościołem. Przychodzi nie po to, aby potępić świat, lecz aby go zbawić.

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?».
Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?».
Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił?».
Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd».
Piłat zatem powiedział do Niego: «A więc jesteś królem?».
Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego głosu».