Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 56 (18 listopada 2012)

Wprowadzenie do liturgii

ŚWIAT ZALEŻY OD SŁOWA BOŻEGO

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zapowiada swoje powtórne przyjście na ziemię, w chwale pośród wielkich znaków. Mówi nam: „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Mk 13,31). Tym samym Chrystus zapewnia o nietrwałości świata, w którym żyjemy, i o trwałości swego Boskiego słowa. Tak więc świat, który kiedyś się skończy, przestanie być bezpiecznym „domem” człowieka i „rajem” dla tych, którzy go takim czynią. Jak powstał na słowo Boga, tak na Jego słowo może się zachwiać i przestać istnieć wtedy, gdy Bóg Ojciec o tym zdecyduje.
A skoro skończy się ten świat, o który trzeba się troszczyć jak o swój „dom”, to dlaczego on tak nas pochłania, absorbuje, uwodzi swym pięknem, bogactwem, sławą i sukcesami, że zapominamy o Bogu i Jego woli? Dlaczego pozwalamy zamknąć swego ducha w obrębie wartości ziemskich, czyniąc z nich horyzont dla naszej nadziei?
Uczyńmy fundamentem naszego życia i naszej nadziei słowo Boże, które przetrwa na wieki (Ps 119,89). W nim poszukujmy światła jaśniejszego niż blaski tego świata. Światła dla naszych planów, wyborów i dróg. W słowie Bożym poszukujmy mocy silniejszej od siły atrakcji wartości ziemskich. Wierzmy, iż w słowie Chrystusa jest to światło i moc, gdyż On „zwyciężył świat” (J 16,33).
To, co dziś człowiek pochłonięty przez świat może uznawać za godne naśladowania, kiedyś stanie się podnóżkiem stóp naszego Pana i Króla (Ps 110,1; Hbr 10,13).

ks. Stanisław Zarzycki - pallotyn

„Pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych”.
(Mk 13,27)