Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA - NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI Rok B (zielony) Nr 55 (11 listopada 2012)

Katecheza

Patriotyzm w nauczaniu bł. Jana Pawła II

Miłość do Ojczyzny bł. Jana Pawła II było widać szczególnie w przemówieniach wygłaszanych podczas pielgrzymek do Polski. Papież, „syn polskiej ziemi”, aktywnie uczestniczył w sporze o polskość, czerpał z polskiej kultury, ale również ją tworzył. Jego prorocze słowa z Placu Zwycięstwa w Warszawie (1979): „Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi!” dały początek wielkim przemianom społecznym i politycznym tak w Polsce, jak i na świecie. Błogosławiony Jan Paweł II sprawy Ojczyzny traktował „jako swoje własne”. Nauczał, że patriotyzm można wyprowadzić z IV przykazania: „Czcij ojca i matkę”. Dziedzictwo duchowe, które zawiera Ojczyzna, dociera do nas właśnie przez rodziców. To dzięki nim zostajemy zakorzenieni w konkretnej historii, tradycji, języku, kulturze i obyczajach, w ojczystym krajobrazie, szacunku do przyrody. Doświadczenie Ojczyzny ułatwiało Papieżowi spotkania z ludźmi na wszystkich kontynentach.
Według bł. Jana Pawła II, Ewangelia nadaje nowe znaczenie pojęciu ojczyzna – ojcowizna, którą zyskaliśmy dzięki Chrystusowi. Oznacza niebieską ojczyznę, do której zmierzamy. Dzięki temu otwarciu ojczyzny doczesnej na wieczność, patriotyzm liczy się z prawami innych oraz pociąga za sobą gotowość do służenia. Dlatego bł. Jan Paweł II prosił rodaków w Krakowie, w 1979 roku: „Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością – taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy”. Papież wzbudzał pragnienie Ojczyzny, która ma nas kosztować. Stąd wciąż aktualne pozostaje wezwanie z Jasnej Góry (1983), nie tylko do młodych: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od Was nie wymagali”.
Znakiem miłości do Ojczyzny było ucałowanie ziemi, duma ze swojego pochodzenia, nawiązywanie w przemówieniach do wielkich Polaków, odwiedzanie miejsc związanych z historią i kulturą naszego kraju. Szczególnie znaczący jawi się powrót bł. Jan Pawła do jego rodzinnych Wadowic, gdzie „wszystko się zaczęło”, począwszy od domu rodzinnego, przez parafię. Wciąż aktualne pozostaje papieskie wezwanie: „Nie lękajcie się zatem brać odpowiedzialności za życie społeczne w naszej Ojczyźnie” (Legnica, 1987 rok) i „Polska woła o ludzi sumienia” (Skoczów, 1995 rok).

ks. Leszek Smoliński