Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 51 (21 października 2012)

Wprowadzenie do liturgii

TAJEMNICA KIELICHA W SŁUŻBIE ŻYCIU

Kielich w Biblii jest obrazem gniewu Bożego. Izrael jak i obce narody miały go wypić do dna, co stanowiło obraz kary. To że Jezus mówi o sobie, że będzie pił kielich, oznacza Jego dobrowolną ofiarę, czyli przyjęcie kary, która w słuszny sposób miała być wymierzona grzesznikom, a więc nam. Dlatego z całą mocą mówi, że nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu (Mk 10,45), co w pełni objawiło się na krzyżu. Tak realizowane posłannictwo jest zarówno wypełnieniem proroctw, jak i zapowiedzią zupełnie nowej perspektywy.
To właśnie ukazują dzisiejsze czytania. Izajasz zapowiada nadejście Sługi Pańskiego, który będzie zmiażdżony cierpieniem, niosąc grzechy ludzi. Złoży on siebie w ofierze, dzięki czemu zarysuje się przed nim nowa perspektywa, ujrzy światło (czyli życie) i nim się nasyci (Iz 53,11). Według autora Listu do Hebrajczyków, ofiara złożona przez Chrystusa, Nowego Arcykapłana, przekracza znacznie to, co do tej pory było składane jako okup. Jezus współczuje naszym słabościom, a Jego ofiara przywraca nam oraz Bogu człowieka. Dzięki temu możemy przystąpić z ufnością do tronu łaski, to jest tronu Boga (Hbr 4,16).
Nasze życie jest wędrówką z Jezusem ku Jerozolimie, Jego Męce i Śmierci, ale i Zmartwychwstaniu. Chrystus nie tylko nas naucza, ale pokazuje, co robić, by wypełnić Bożą wolę. Ta natomiast zawsze objawia się w czynieniu dobra wobec drugiego człowieka – tak jak to robił Jezus. A zatem panować to służyć życiu, dawać życie.

ks. Mariusz Szmajdziński