Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – DZIEŃ ŚRODKÓW SPOŁECZNEGO PRZEKAZU W POLSCE Rok B (zielony) Nr 46 (16 września 2012)

Wprowadzenie do liturgii

SPEŁNIENIE

Bardzo ostro brzmią słowa, które Jezus kieruje dzisiaj do Piotra. Ale tylko w tak jednoznaczny i zdecydowany sposób można pokonać pokusę. A jedną z największych i chyba najtrudniejszych do zauważenia jest pokusa myślenia w kategoriach tego świata.
Wabi nas to, co atrakcyjne, kolorowe i nie wymaga wyrzeczeń. Tej pokusie uległ Piotr. Bo kiedy Jezus czynił cuda, nauczał z mądrością i był podziwiany przez ludzi, Piotr mógł z satysfakcją odnotować, że jest jego uczniem. Lecz gdy Chrystus zaczął mówić o odrzuceniu i ukrzyżowaniu, wtedy pojawiła się obawa, że i jego może spotkać podobny los. Zapomniał jednak, że Jezus, mówiąc o wyrzeczeniach, wspomniał jeszcze o zmartwychwstaniu, które oznacza spełnienie i nadanie życiu sensu.
Kiedy ulegamy pokusie tego świata i zanurzamy się w kolorową rzeczywistość katalogów reklamowych i iluzorycznych obietnic płynących ze szklanego ekranu, to wydaje nam się, że życie będzie łatwiejsze. Ale to tylko gra pozorów. Każdy powinien znaleźć w swoim życiu spełnienie. Osiągnie to, gdy z miłością i oddaniem wypełni podjęte przez siebie zobowiązania – wierność wobec współmałżonka, pełne zaangażowanie w wychowanie dzieci, uczciwą pracę i pragnienie świętości. Czasem wiele nas to kosztuje. Nigdy jednak ten, kto kierował się prawdziwą miłością, nie poczuł się oszukany. Jest natomiast wielu, którzy poszli za głosem tego świata i dopiero u kresu życia zrozumieli, że pobłądzili. A wtedy czasu niestety nie można było już cofnąć.

ks. Mariusz Krawiec - paulista

„Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.
(Mk 8,33)

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej poświęconej 46. Światowemu Dniu Środków Społecznego Przekazu.

www.edycja.org.pl