Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 45 (9 września 2012)

Wprowadzenie do liturgii

SZKLANA PUŁAPKA

Zdolność słyszenia dźwięków oraz umiejętność posługiwania się mową sprawiają, że człowiek może w doskonalszy sposób komunikować się ze światem zewnętrznym, a zwłaszcza z drugim człowiekiem. Głuchoniemota to coś na kształt szklanej pułapki, z której nikt nie jest w stanie się wydostać o własnych siłach. Człowiek, który tkwi w tej pułapce, widzi, jak inni korzystają z daru mowy oraz słuchu, i zdaje sobie sprawę, że czegoś mu brakuje, a jednocześnie wie, że sam nie może sobie pomóc. Nie jest to zatem przypadek, jeśli w Ewangelii o uzdrowieniu głuchoniemego czytamy, że to jego bliźni przyprowadzili go do Jezusa, prosząc, aby go uleczył (por. Mk 7,32).
Jezus najpierw przemówił do niego za pośrednictwem mowy znaków (por. Mk 7,33), którą z pewnością mógł zrozumieć, by ostatecznie obdarzyć go zdolnością słyszenia dźwięków i uzdolnić do mówienia. Można by rzec, że uwolnił go z tej pułapki, w której do tej pory tkwił, wyprowadził na wolność. Świat uzdrowionego człowieka poszerzył się o kolejne doznania, które jeszcze niedawno w ogóle nie były dla niego dostępne.
Głuchoniemota fizyczna to również symbol głuchoniemoty duchowej, niezdolności do nawiązania dialogu z Bogiem, cierpienia, na które uskarża się wielu współczesnych ludzi, twierdząc, że nie została im dana łaska wiary. Czy znajdzie się ktoś, kto przyprowadzi ich do Jezusa? Bóg hojnie nagradza tych, którzy troszczą się o zbawienie innych. A łaska, której udziela, dosięga jednych i drugich.

o. Marek Cul - dominikanin