Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 42 (19 sierpnia 2012)

Wprowadzenie do liturgii

SŁOWO BOŻE I EUCHARYSTIA, CZYLI MĄDROŚĆ I MOC

Msza św., w której uczestniczymy, jest ucztą zapowiedzianą w Księdze Przysłów (I czytanie). Przygotował ją nam Chrystus. Składa się z dwóch zasadniczych części: liturgii słowa i liturgii eucharystycznej. Podczas pierwszej Chrystus jest nauczycielem życiodajnej mądrości. Łamie dla nas Chleb Bożej prawdy, pokazując, jak mamy żyć, nie marnując otrzymanych darów. Uczy przyjmowania Bożego sposobu myślenia i działania. Mądrość Pana, którą On dzieli się z nami, poszerza życiowe horyzonty o szczęśliwą wieczność. A zatem zastosujmy się do wezwania z Księgi Przysłów: „Odrzućmy głupotę i żyjmy” (Prz 9,6). Uważnie i wnikliwie słuchajmy słów Ewangelii. Starajmy się zaczerpnąć z niej coś dla siebie. Podobny apel kieruje do nas św. Paweł: „Baczcie, jak postępujecie” (II czytanie). Odrzućmy więc głupotę grzechu i nieposłuszeństwa względem Boga, a kierujmy się roztropnością i ufnością wobec Mądrości, która nas prowadzi. „Usiłujmy zrozumieć, co jest wolą Pana” (Ef 5,17).
Na uczcie eucharystycznej Chrystus łamie dla nas Chleb swego Ciała. Pokarm, który nam daje, nie jest zwyczajnym posiłkiem. Karmiąc nas sobą, Chrystus zapewnia, że jeśli będziemy spożywali Jego Ciało i pili Krew, osiągniemy życie wieczne. Eucharystia to sakrament dla wieczności. Zaniedbywanie jej jest grzechem, gdyż pozbawiamy siebie tego, co najcenniejsze.
Idźmy zatem za mądrością Słowa Bożego i syćmy się Chlebem Eucharystycznym. Bo, jak zauważył bł. Jakub Alberione, Słowo Boże mówi nam, jak żyć, a Ciało Chrystusa daje nam siłę, żeby wytrwać w takim życiu.

ks. Zbigniew Sobolewski