Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok B (fioletowy) Nr 11 (10 marca 2002)

Katecheza

Wiara działa przez miłość

Miłość wymaga wiary, a wiara miłości. Bóg pochylił się nad człowiekiem z miłością i to właśnie Jego miłość jest źródłem wiary w nas. Nasza wiara jest odpowiedzią na Bożą miłość objawioną w Jezusie Chrystusie. Czym więc jest wiara, która przyjmuje i dzieli się miłością Boga z innymi ludźmi? Wiara jest łącznikiem człowieka ze źródłem miłości Bożej i zbawienia otwartego dla nas w Jezusie Chrystusie. Nie wystarczy propozycja miłości (zbawienia), jaką Bóg złożył człowiekowi w Jezusie Chrystusie, konieczne jest, aby człowiek udzielił na nią swej odpowiedzi. Od tej odpowiedzi zależy twoje szczęście nie tylko na tym świecie, ale i w przyszłym. Trzeba nam dziś na nowo zrozumieć, że jedyne, co powinniśmy uczynić, aby żyć zbawieniem, to przyjąć zbawienie wysłużone i ofiarowane nam przez Jezusa. Jaka wiara czyni zbawienie naszym? - Wierzyć, to nie tylko uznać, że Bóg istnieje (także szatan w to wierzy), ale wierzyć Bogu. Przykładem jest wiara Maryi. Ta wiara otworzyła drzwi zbawienia dla całego świata. - Wiara oznacza wierzyć w obietnicę zbawienia, czyli ufać, że Bóg wypełni swoje obietnice i powierzyć się Mu bezgranicznie. - Wiara prowadzi do stylu życia i działania zgodnie z tym, w co wierzymy: działa przez miłość. Jeśli nie będzie taka - stanie się ideologią. - Wiara jest pewnością płynącą ze słowa Bożego. Ufamy słowu z pewnością w sercu, że niebo i ziemia przeminą, ale słowo Boże nie może zawieść. Owocem wiary jest doświadczenie zbawienia, które prowadzi nas do osobistego spotkania z Jezusem jako Zbawicielem (por. Ef 3, 17) i uzdalnia nas, aby żyć jako zbawieni (por. Rz 5, 1-2) - nasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu (por. Kol 3, 3). Nasza wiara działa przez miłość, gdy wyznajemy Jezusa jako jedynego Zbawiciela.

ks. Marian Królikowski