Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 40 (12 sierpnia 2012)

Wprowadzenie do liturgii

 MIŁOŚĆ BRATERSKA TO POKARM NA DROGĘ

Wsłuchując się w słowa dzisiejszej liturgii, serce chce wyśpiewywać: „Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował”.
Bóg okazał swą dobroć Eliaszowi, który doznał takiego udręczenia, że śmierć wydawała się dla niego jedynym wybawieniem. Pan nie zostawił w utrapieniu wołającego o pomoc proroka. Posłał do niego anioła, który wytrącił go ze snu i nasycił pokarmem. Prorok wstał i udał się w drogę, aby kontynuować współpracę z Bogiem na ziemi.
Przytoczony dzisiaj fragment Listu do Efezjan wskazuje, że cudownym pokarmem w drodze życia jest miłość braterska. Pokarmem osłabiającym siły bliźniego są „gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważanie, złość”. Natomiast siłą, którą możemy sobie nawzajem podarować, jest obopólna dobroć, miłosierdzie. Wezwanie to było ważną myślą w życiu św. Alberta Chmielowskiego: „Powinno się być dobrym – jak chleb (…), który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.
Wszystkie te promienie miłości, która jest dobra jak chleb i dodaje sił, są odblaskiem bezgranicznego umiłowania Jezusa, który stał się chlebem eucharystycznym, aby Jego dobroć była dostępna zawsze i dla wszystkich oraz by doprowadziła do wiecznego smakowania Jego samego: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata”.

ks. Mariusz Rosik

„Bądźcie więc naśladowcami Boga”.
(Ef 5,1)