Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 37 (22 lipca 2012)

Wprowadzenie do liturgii

JAK POKONAĆ WROGA ZBAWIENIA?

Czy bezpieczniejszy jest ten naród i ten dom, który ma doskonałe uzbrojenie, czy taki, który żyje w otoczeniu przyjaciół? Dzisiaj Pan Bóg przypomina nam, jaki rodzaj przywództwa jest zgodny z Jego wolą.
Do Chrystusa lgnęli prości ludzie, bo Jego obecność porządkowała ich życie i spojrzenie na świat. Unikali Go zaś wodzowie, od Heroda począwszy, bo nie uczył walki i fizycznego niszczenia wroga. Jednak Chrystusowe prowadzenie naucza zwyciężania, i to najważniejszego, a jednocześnie najskuteczniejszego i najpiękniejszego. On daje broń w postaci duchowej siły i pokazuje, jak pokonać wroga zbawienia. Nie ma większego zwycięstwa aniżeli zapanowanie nad nienawiścią i niechęcią wobec osób nieprzychylnych, względem tych, którym lepiej się powiodło. Nie ma pełniejszego sukcesu niż dostrzeganie dobra w każdej sytuacji, choćby było to dobro, które jeszcze nie zaistniało, ale jest możliwe, dobro zadane, do którego należy dążyć.
Jest jeszcze jedna ważna nauka w dzisiejszym słowie Bożym. Taką skuteczność pasterską mogą osiągnąć jedynie ci wodzowie, którzy wiedzą, że trzeba mieć czas na odejście na pustynię – by tam spojrzeć w oczy Zbawiciela, żeby w świetle Jego nauki popatrzeć na siebie i swoje działanie, aby w spotkaniu ze Zbawicielem uczyć się mnożenia przyjaciół i dawania dobra wrogom. Natomiast trzeba się bać takich przywódców, którzy są przekonani, że bez kontaktu z Jezusem Chrystusem mogą poprowadzić w dobrą stronę.

ks. Zbigniew Kapłański

Byli jak owce, które nie mają pasterza.
(por. Mk 6,34)