Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 34 (1 lipca 2012)

Wprowadzenie do liturgii

SPOTKANIE ŻYCIA ZE ŚMIERCIĄ

Całe nasze życie pełne jest spotkań z drugim człowiekiem. Ewangelia ukazuje nam dziś dziwne spotkanie: Życia ze śmiercią, Chrystusa ze zmarłą dziewczynką. Odbyło się ono na oczach tłumu ludzi, którzy śmiali się z Jezusa, gdy On powiedział: Dziecko nie umarło, lecz śpi. Chrystus zetknął się ze śmiercią przy grobie Łazarza; spotkał się z nią również w Wielki Piątek na krzyżu – ponieważ tego chciał, dobrowolnie oddając swoje życie.
Nieustannie stykamy się ze śmiercią: na drogach, ziemi, morzu i w powietrzu. Z każdym dniem, rokiem czy nadchodzącą chorobą jest ona coraz bliższa. Często sami ją prowokujemy przez bezmyślność, nieostrożność, alkohol, narkotyki, niezdrowe odżywanie, stresy czy pogoń za stale uciekającym czasem. W Biblii, którą zawsze miał przy sobie Dag Hammarskjöld, sekretarz generalny ONZ, znaleziono taki zapis: W dniu twoich narodzin wszyscy byli radośni, tylko ty płakałeś. Żyj tak, aby w chwili twojej śmierci wszyscy płakali, a ty jeden byś łzy nie miał w oku.
Spotkanie z człowiekiem na Euro 2012 traktuj jako pierwsze, jedyne i ostatnie. Potrzeba nam razem uczyć się takiej mądrości, abyśmy z drugim, naszym bratem, wspólnie szukali największego skarbu – Boga. Dlatego chcemy dziś powtarzać za siebie i za innych modlitwę Salomona: O Panie, Boże mój (…). Brak mi doświadczenia! (…) Racz więc dać Twemu słudze serce pełne rozsądku do (…) rozróżniania dobra i zła (1Krl 3,7-9).

ks. Edward Pleń – salezjanin
Krajowy Duszpasterz Sportowców

„Nie bój się, tylko wierz”.
(Mk 5,36)