Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 32 (17 czerwca 2012)

Wprowadzenie do liturgii

ZIARNO GORCZYCY

Dwie przypowieści – o nasieniu zboża i ziarenku gorczycy, o których mówi dzisiejsza Ewangelia, opisują pracę wielkiego Siewcy, Jezusa, oraz wszystkich pozostałych siewców: kaznodziejów, misjonarzy, nauczycieli, rodziców… sportowców. Przypowieści te są dla siewców zachętą do cierpliwości, a nawet można powiedzieć, że do anielskiej cierpliwości.
Jezus w swoim ziemskim życiu bardzo szybko napotkał na zniecierpliwienie człowieka. Pomimo tłumów, które Go słuchały i z Nim były, mimo cudów, które dokonywały się na ich oczach, ludzie czuli rozczarowanie, świat się nie zmieniał i ich życie także. Ale On siał… Któż mógł przypuszczać, że Ten Boży Kaznodzieja i Jego kilkunastu uczniów dadzą początek Kościołowi, że zmienią twarde zasady: oko za oko, ząb za ząb na: miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie wszystkim.
Prawo wzrastania i prawo wychowania to wielka tajemnica. Tutaj nie powinno się zanadto śpieszyć, a ostatnie zdanie należy pozostawić Panu Żniwa. Tylko On Jeden może oszacować, jakie będą zbiory, gdy żniwo dojrzeje. Każdy misjonarz, proboszcz, rodzic, nauczyciel, działacz i sportowiec marzy o tym, aby jego żniwo zazieleniło się jak najszybciej. Bo któż z nas nie doświadczył zniechęcenia, nie widząc szybkich, dostrzegalnych gołym okiem efektów.
Tak bardzo chcielibyśmy ujrzeć owoc naszej pracy, tak pragnęlibyśmy, aby ziarno rzucone na stadiony Euro 2012 wydało owoc pięknego kibicowania.

ks. Edward Pleń – salezjanin
Krajowy Duszpasterz Sportowców

„Wstrzymaj się od agresywnych zachowań”.
(z kodeksu kibica)