Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 29 (2 czerwca 2002)

Rozważanie

(Mt 6, 10) Zdarza się, że kierowani sprawiedliwością dzielimy swoje życie między "Boga i cesarza" i nie kryjemy zadowolenia z tego, że każdemu "oddajemy" to, co mu się należy. Tym bardziej więc nie rozumiemy, skąd te przerażające słowa Jezusa skierowane do nas: Nie znam was! Wydaje nam się przecież, że nasze postępowanie zasługuje na pochwałę i uznanie. Czyżby Jezus chciał swą groźbą zwiększyć naszą gorliwość? Nie! Jemu nie zależy na tym, byśmy więcej działali, lecz żebyśmy w każdej sytuacji zachowywali się tak, jak On tego oczekuje. Jezus chce zmienić w nas to, że tak dużo mówimy o Bogu, jednocześnie Mu nie wierząc; widzimy dzieła Boga, ale nie chcemy ich uznać lub przypisujemy je sobie. Jezus nie chce, byśmy u kresu naszych dni odkryli, że to, co budowaliśmy, jest iluzją, a nasze serca wypełnione są pychą. Bo pełnią życia jest radosne pełnienie woli Ojca. Kto zaś w swoim życiu przeciwstawia się woli Boga, obumiera. Niech Twoja wola spełnia się na ziemi, tak jak i w niebie.