Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (zielony) Nr 29 (2 czerwca 2002)

Wprowadzenie do liturgii

ŻYCIE JAKO DOM OJCA

Dzień Pański
'Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie>>, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie" (Mt 7, 21-27). Ludzie wierzący często czują się usprawiedliwieni, ograniczając swój chrześcijański wysiłek do uczestnictwa w niedzielnej Mszy świętej. Liturgia eucharystyczna prowadzi wiernych do rozpoznania w Chrystusie Pana swojego życia. Jednak uczestnictwo w Eucharystii, czyli to liturgiczne wołanie: 'Panie, Panie", nie jest jeszcze gwarancją naszego zbawienia. Po opuszczeniu murów świątyni, ta sama liturgia powinna być celebrowana w naszym życiu. Chrystus pragnie, aby cześć oddawana Mu w liturgii jako Panu, doprowadziła nas do Ojca przez pełnienie Jego woli. Wychodząc ze świątyni idziemy budować dom na skale, czyli wypełnić to wszystko, co w czasie Mszy św. wyznawaliśmy naszymi ustami. Dopiero w tym domu, który nie ulegnie zniszczeniu mimo dotykających go żywiołów tego świata, człowiek może bezpiecznie wzrastać, ponieważ jego fundamentem jest sam Bóg. W ten sposób nasze życie zamienia się w dom Ojca, ponieważ pełnimy w nim Jego wolę jako dzieci zdolne wyśpiewać radosne 'Ojcze nasz".

ks. Roman Mleczko - paulista

'Każdy, kto słów moich słucha i wypełnia je, jest człowiekiem roztropnym".(por. Mt 7, 24)