Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

X NIEDZIELA ZWYKŁA Rok B (zielony) Nr 31 (10 czerwca 2012)

Wprowadzenie do liturgii

GDZIE JESTEŚ KIBICU?

„Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: Gdzie jesteś?”. To wołanie Boga jak echo dochodzi do człowieka przez wieki. Gdzie idziesz, dokąd zmierzasz, człowieku? A człowiek odwraca pytanie: Quo vadis, Domine? (Dokąd idziesz, Panie?). – Idę do ciebie, do świata…, aby Mnie jeszcze raz ukrzyżowano. Dzisiejsze czytanie z Księgi Rodzaju to przesłanie nadziei, bo Bóg pozostawił nam obietnicę odkupienia. Nadzieja tkwi w apostolskim życiu i w tym, że szatan, będący uosobieniem zła, zostanie pokonany. Dlatego nie poddajemy się zwątpieniu – pokrzepia nas św. Paweł w liście do Koryntian. Człowiek jest wolny. Przez wiarę, nadzieję i miłość może przyjąć Boże wezwanie. Na glebie wiary, nadziei i miłości wyrasta bowiem nowy, Boży człowiek.
Jako osoba wolna człowiek może też postąpić przeciwnie, może odrzucić Boga. Wówczas staje się grzeszny i nieszczęśliwy. Jednak sam grzech nie jest jeszcze powodem do rozpaczy. Jeżeli zaś człowiek uparcie w nim trwa, zaangażowany jest w grzech i fałsz, to zło staje się nieuleczalne. Bo gdy chory nie chce zażywać leków, to choroba jest nieuleczalna.
Człowiek w Chrystusie jest powołany do zwycięstwa nad swoimi słabościami i złem, które jest w nim i obok niego. Nie ten wygrywa, który depcze i nienawidzi, ale ten, kto leży w błocie i, podnosząc się, mówi: przebaczam. Bo w życiu są granice, których nikomu nie wolno przekroczyć. I tak jest w życiu rodzinnym, zawodowym i na boisku sportowym.
To wołanie Boga do pierwszego człowieka zawarte w Księdze Rodzaju jest aktualne także dzisiaj: Gdzie jesteś, kibicu?

ks. Edward Pleń – salezjanin
Krajowy Duszpasterz Sportowców