Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA Rok A (biały) Nr 28 (30 maja 2002)

Wprowadzenie do liturgii

DAJMY ŚWIADECTWO O ZBAWICIELU

Dzień Pański
Jak co roku, tak i dziś po Mszy św. wyruszymy w uroczystej procesji na ulice, place i drogi naszych miast i wsi, aby oddać cześć Chrystusowi obecnemu wśród nas w Najświętszym Sakramencie. Czy potrzebna jest nam ta dzisiejsza procesja? Czemu służy? Wielu przeciwników Kościoła uważa ją za element folkloru i relikt czasów średniowiecza. Dla nas, chrześcijan, dzisiejsza uroczystość i procesja to przede wszystkim świadectwo, jakie dajemy całemu światu - świadectwo o tym, KTO jest najważniejszy, KOGO słuchamy i przed KIM zginamy nasze kolana. Jest dziękczynieniem za miłość, jaką Bóg nas obdarzył w swoim Synu i przypomnieniem, że i my mamy kochać wszystkich ludzi i być dobrymi jak Chrystus. Dzisiejsza procesja przypomina nam również, że Chrystus winien być obecny w każdej chwili i w każdym przejawie naszego życia, tak jak obecny jest dziś, gdy niesiemy Go obok naszych domów, szkół, urzędów, sklepów, zakładów pracy, kin... Wreszcie mówi nam o potrzebie karmienia się prawdziwym Chlebem, który jest nam potrzebny w drodze do domu Ojca. Tym Chlebem jest On - Jezus Chrystus, nasz Zbawiciel, który dał swoje Ciało za życie świata (por. J 6, 51).

o. Grzegorz Bartosik - franciszkanin

'Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba". (J, 6, 51)