Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY Rok B (biały) Nr 20 (9 kwietnia 2012)

Wprowadzenie do liturgii

SPOTKANIE Z JEZUSEM UZDRAWIA

W dzisiejszej Ewangelii Jezus wypowiada do niewiast znaczące słowa: „Nie bójcie się. Idźcie i oznajmijcie moim braciom: niech idą do Galilei, tam mnie zobaczą”. Oto Ten, który pokonał śmierć, daje spotkanym osobom siłę, aby z odwagą umiały stawiać czoła życiowym trudnościom. Słowa: „Nie bójcie się” mają niezwykłą moc. Koją ich lęk i niepewność oraz dodają odwagi. Jednocześnie kobiety zostają posłane, aby o swoim spotkaniu powiedziały Apostołom.
Taka jest właśnie logika i metoda działania Boga. Człowiek, który doświadcza spotkania z Najwyższym, otrzymuje także misję do świadczenia o Nim, nawet w obliczu przeciwności. Żołnierze, którym zapłacono, aby rozpowiadali kłamstwo, że nie było żadnego zmartwychwstania, są zapowiedzią przyszłych prześladowań chrześcijan. Wiemy przecież, że wyznawcy Chrystusa od samego początku napotykali trudności w wyznawaniu swojej wiary, a wszyscy Apostołowie, z wyjątkiem św. Jana, zginęli śmiercią męczeńską. Byli jednak tak przekonani o boskości Chrystusa i Jego zmartwychwstaniu, że nie bali się umrzeć za tę prawdę.
Dziś w Polsce nie stajemy przed wyborem, czy oddać życie za wiarę jako męczennicy. Za to stawiamy czoła innym wyzwaniom, takim jak: pieniądze, seks, egoizm, materializm, zdrada ideałów. Jednak z Chrystusem nie powinniśmy się ich obawiać. On prawdziwie zwyciężył wszelkie zło, a nawet i śmierć, a do każdego z nas kieruje właśnie te słowa: „Nie bójcie się”.

ks. Mariusz Krawiec – paulista

„Nie dopuścisz, bym pozostał w grobie”.
(Ps 16,10)