Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC Rok B (biały) Nr 18 (7 kwietnia 2012)

Wprowadzenie do liturgii

DYSKRETNE PROWADZENIE

Liturgia Wigilii Paschalnej obejmuje aż dziewięć czytań. Zazwyczaj słyszymy ich pięć. Trzy pochodzą ze ST i przywołują wielkie wydarzenia historii zbawienia: dzieło stworzenia, ofiarę Abrahama i przejście przez Morze Czerwone. Z NT pochodzą dwa. Pierwsze z Listu św. Pawła do Rzymian mówiące o tym, że człowiek przez zanurzenie w wodzie chrztu wkracza w tajemnicę śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, a umierając dla grzechu, zmartwychwstaje przez łaskę. Drugie, to fragment Ewangelii, który koncentruje się na pustym grobie i orędziu anioła. Opowiada o pozornym niepowodzeniu chwalebnych zamiarów.
Bo kobiety miały jak najlepsze zamiary. W piątek zapamiętały miejsce pogrzebania Jezusa. W sobotę późnym wieczorem zakupiły wonności. W niedzielę skoro świt wyruszyły do grobu. Działania te były Jezusowi zupełnie zbyteczne, kobietom jednak bardzo potrzebne. Poprzez takie zachowanie okazały miłość Chrystusowi! Dobrze wiedziały o ciężkim kamieniu u grobu, ale miłość do Ukrzyżowanego kazała im wierzyć, że pokonają trudności. I nie zawiodły się. Bez ich wysiłku kamień został odwalony. Jezus zmartwychwstał! Zatroskanie zamieniło się w radość. Radość ze zmartwychwstania Jezusa okazała się nieporównanie większa od tej, która mogłaby być rezultatem zrealizowania pierwotnych zamiarów.
Bo zmartwychwstały Chrystus opatrznościowymi wydarzeniami również i nas dyskretnie prowadzi po drogach życia. I oczekuje w niebieskiej Galilei, do której nieustannie wzywa.

ks. Antoni Paciorek

„Rozumiejcie, że umarliście dla grzechu”.
(Rz 6,11)