Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI CZWARTEK - Msza Wieczerzy Pańskiej Rok B (biały) Nr 16 (5 kwietnia 2012)

Wprowadzenie do liturgii

OBECNOŚĆ CHLEBA

Podczas Ostatniej Wieczerzy, rozpoczynającej Triduum Paschalne, chleb jest bardzo ważnym elementem. Jezus bierze go w ręce, odmawia dziękczynienie, łamie i wypowiada słowa: „To jest Ciało moje za was wydane”. Apostołowie nasycili się nim w pełni i nie mogło być inaczej, gdyż karmili się Ciałem swego Mistrza. W ten sposób chleb powszedni stał się pokarmem na życie wieczne. Trwając w zadumie Wieczernika, warto przyjrzeć się obecności chleba w naszym życiu.
Chleb jest podstawowym produktem życiowym. Pracę człowieka określa się „pracą na chleb”, a nie na komputer, samochód czy dom. Podobnie jest z powiedzeniem „pojechać za chlebem”, jak to uczyniło wielu naszych rodaków. W sytuacjach, kiedy pożywienie człowieka zostaje zredukowane do minimum, chleb jednak podaje się do stołu. To pokazuje, jak bardzo jest on bliski człowiekowi.
Chleb był również obecny w ziemskim życiu Jezusa. Po dniach postu, gdy Chrystus odczuwał głód, szatan przyszedł do Niego z pokusą, by przemienił kamienie w chleb. Rozmnożył On także kilka bochenków w taki sposób, że mogło się nasycić wiele tysięcy ludzi. I w końcu chleb został przełamany za życie świata podczas Ostatniej Wieczerzy – chleb, który stał się Jego Ciałem.
Rozpoczynamy Triduum Paschalne. Trwamy, jak niegdyś Apostołowie, w radości Wieczernika. Właśnie dziś Chrystus i dla nas łamie chleb, mówiąc: „Bierzcie i jedzcie”. Niech pośród nas nie będzie nikogo, kto nie odczułby smaku tej zbawczej obecności chleba z nieba.

ks. Mariusz Szmajdziński

„To jest Ciało moje”.
(1Kor 11,24)