Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 11 (11 marca 2001)

Wprowadzenie do liturgii

CO TO ZNACZY UWIERZYĆ?

Okres czterdziestodniowego Wielkiego Postu rozpoczęło posypanie naszych głów popiołem oraz wezwanie kapłana: „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”. Rozumiemy, że chodzi o podjęcie kolejnego wysiłku w procesie wewnętrznego nawracania, który dla człowieka – podczas ziemskiego życia – nigdy się nie skończy.
Jeśli codziennie muszę się nawracać ku prawdziwemu Bogu, to czy przynajmniej mogę być spokojny o swoją wiarę? Przecież mam już na swoim koncie tyle pobożnych praktyk – choćby i tę dzisiejszą Eucharystię, w której teraz właśnie uczestniczę.
Niestety, można być praktykującym, a jednocześnie niewierzącym człowiekiem! Ma rację święty Paweł, gdy mówi nam dziś, że „wielu bowiem postępuje jak wrogowie krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem – zagłada, ich bogiem – brzuch, a chwała – w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne”(Flp 3, 18-19).
Jak bardzo zmieniłby się świat – ten najbliższy nam, rodzinny, parafialny, polski – gdybyśmy na serio przyjęli nakazy Ewangelii i naprawdę uwierzyli miłującemu nas Bogu!

ks. Aleksander Radecki

Z obłoku odezwał się głos: «To jest Syn mój, Wybrany, Jego słuchajcie!»
(Łk 9,35)