Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Rok A (biały) Nr 27 (26 maja 2002)

Wprowadzenie do liturgii

TAJEMNICA TRÓJCY ŚWIĘTEJ

Dzień Pański
W uroczystość Trójcy Świętej chylimy czoła przed tą niezgłębioną ludzkim rozumem tajemnicą. Wyznajemy tę tajemnicę czyniąc znak krzyża i wymawiając słowa: 'W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego", także: 'Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu". Wszystkie sakramenty udzielane są w imię Trójcy Świętej. W Biblii nie ma słowa 'Trójca", jest jednak prawda o trzech Osobach Boskich. Stary Testament podkreśla głównie jedność i jedyność Boga, chroniąc w ten sposób naród wybrany przed wielobóstwem. Nowy Testament ukazuje trzy Osoby Boskie. Jest o nich mowa we fragmencie o Zwiastowaniu (Łk 1, 31-35), w opisie chrztu Jezusa w Jordanie (Łk 3, 21-22). Jezus podkreśla swoją jedność z Ojcem (J 12, 44-45), zapowiada zesłanie Ducha Świętego (J 15, 26). Przed swoim Wniebowstąpieniem nakazuje Apostołom nauczać wszystkie narody, 'udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28, 19). W tajemnicy Trójcy Świętej Bóg odsłania nam swoje życie wewnętrzne - nie jest samotnikiem, jest Istotą uspołecznioną - jeśli tak można mówić o Bogu. Wzajemne poznanie i miłość Osób Boskich są doskonałe - stanowią pełnię szczęścia. Wpatrując się w tajemnicę Trójcy Świętej uczymy się, że człowiek realizuje siebie, gdy otwiera się na drugiego człowieka.

abp Bolesław Pylak

'Trójco Święta, Tobie siebie całego poświęcam na życie i na wieczność". (ks. J. Alberione)